facebook
> Strona główna > Niezabójcze źródła energii
Niezabójcze źródła energii

Na przestrzeni stuleci ludzkość uczyła się coraz skuteczniej wykorzystywać mechanizmy zachodzące w przyrodzie. Najpierw by ograniczyć wysiłek jednostki, później, ujmując to w telegraficznym skrócie, kierując się głównie chęcią przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Jako efekt tych działań energia stała się najcenniejszym surowcem naszych czasów, może za pominięciem informacji. Za jej pośrednictwem możemy czerpać ogromny komfort życia płynący z rozwijających się technologii. A przynajmniej będziemy mogli tak długo, jak efekty uboczne pozyskiwania energii nie staną się na tyle drastyczne, by ten komfort zupełnie zaburzyć  przedstawiając problem bardzo eufemistycznie. Powód jest bardzo prosty i dobrze opisany w raporcie IPCC z 2018 roku, a jest nim przeważający udział paliw kopalnych w światowym rynku energetycznym.


Surowce takie jak węgiel, gaz ziemny czy ropa, są z pewnością najbardziej opłacalnymi ekonomicznie źródłami energii, szczególnie w perspektywie krótkoterminowej. Technika ich wydobycia, jak i przetwarzania przez lata jej praktykowania została bardzo dobrze rozwinięta. Ich transport nie niesie ze sobą szczególnego ryzyka ani trudności, a infrastruktura potrzebna w tym biznesie jest relatywnie niezaawansowana. Te wszystkie czynniki składają się na krótkowzroczność polityków i inwestorów niedostrzegających dalekosiężnych konsekwencji dalszego wspierania emisji CO2

Według danych Światowej Rady Energetycznej z 2015 roku odnawialne źródła energii stanowią jedynie 10% całego globalnego zużycia energii. Jest to spowodowane wysokimi kosztami produkcji części, jak i rozwoju samej technologii, o którą są oparte. Na ich korzyść nie działają również znaczące ograniczenia dotyczące lokalizacji i maksymalnej efektywności elektrowni. Nie zmienia to jednak faktu, że stoi za nimi szereg zalet, chociażby w postaci niezawodności — wiadomo, że wiatr nie przestanie wiać a słońce świecić następnego dnia. Jesteśmy również w stanie z wysokim przybliżeniem przewidzieć, ile energii zostanie wytworzone tą drogą w najbliższym miesiącu, jak i roku. Co jednak najważniejsze wykorzystując odnawialne źródła, nie przyczyniamy się do załamania się globalnego klimatu.

Jeszcze mniejszy udział w światowej konsumpcji energii, bo tylko 4,5%, przypada energii nuklearnej. Fakt ten może dziwić o tyle, że elektrownie jądrowe nie tylko są najefektywniejszą i najtańszą w utrzymaniu infrastrukturą służącą produkcji energii, ale też nie są emiterami gazu cieplarnianego. Można to częściowo wyjaśnić wysokimi kosztami budowy takiej elektrowni i koniecznością utylizacji niebezpiecznych dla środowiska odpadów radioaktywnych, jednak czynnikiem prawdopodobnie najbardziej powstrzymującym przed popularyzacją tej drogi pozyskiwania energii jest strach. Niestety w ogromnej mierze nieuzasadniony, ale konsekwentnie podjudzany przez media od lat. Najpowszechniejszym punktem odniesienia stała się katastrofa z 1986 roku w Czarnobylu, która przecież nie wydarzyła się przez samą istotę niebezpieczeństwa przeprowadzania reakcji jądrowych, co na skutek celowego wyłączenia wszystkich systemów bezpieczeństwa przez pracowników — pomijając cały polityczny kontekst podjętych tamtego dnia decyzji. Bardziej realnym zagrożeniem jest natomiast możliwość ataków terrorystycznych. Mimo że w różnych krajach opracowano szereg zabezpieczeń chroniących przed takimi ewentualnościami, to na pewno nie można w pełni odrzucić prawdopodobieństwa zajścia takiego zdarzenia. Należałoby jednak rozważyć, czy nie decydując się na tego rodzaju rozwój, już na wstępie nie stajemy się 'ofiarami' terroryzmu.

Chociaż prawdą jest, że dostęp do niemal całej elektroniki zawdzięczamy obecnie paliwom kopalnym, to na szczęście nie jesteśmy od nich zupełnie uzależnieni. W końcu naszym arsenale znajdują się omówione wyżej źródła energii odnawialnej, jak i atomowej. Pozostaje tylko liczyć, że ekonomiczna świadomość w końcu dojrzeje, i będziemy w stanie efektywnie uwolnić środowisko od masowo produkowanych przez ludzkość gazów cieplarnianych. Tym samym zapobiegając mało kolorowemu scenariuszowi przyszłości.

Bibliografia:
World Energy Resources | 2016 - World Energy Council (ang.)
Global Warming of 1.5 ºC - IPCC (ang.)
Renewable Energy
Energetyka Jądrowa (ang.)Powrót