facebook
> Strona główna > Na granicy świata wirtualnego i rzeczywistości
Na granicy świata wirtualnego i rzeczywistości
Eye was just having fun by lizzardo, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic LicenseFlickr/lizzardo

Soczewki kontaktowe z elementami elektronicznymi (tzw. soczewki bioniczne) mogą w przyszłości znacząco ulepszyć nasze życie. Grafen jest jednym z materiałów, mogących przyczynić się do rozwoju tej technologii, wciąż jednak brakuje badań, które potwierdziłyby, że grafenowe soczewki są bezpieczne dla ludzi. W związku z tym pytanie dotyczące tej kwestii zostało rozstrzygnięte na NIE.


Eye was just having fun by lizzardo, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License Flickr/ lizzardo 

Soczewki bioniczne mogłyby służyć jako wyświetlacze w nowocześniejszych systemach rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality, AR), pozwalających na połączenie rzeczywistości z obrazami i dźwiękami dodanymi komputerowo. Jedną z potencjalnych grup zastosowań jest też medycyna – soczewki bioniczne mogłyby znacznie efektywniej pomagać osobom z wadami wzroku oraz służyć jako czujniki np. poziomu glukozy w organizmie.

Jednym z problemów przy tworzeniu soczewek bionicznych jest ograniczona liczba substancji, z których można je wykonać. Materiały wykorzystywane do tego celu muszą być dobrymi przewodnikami elektrycznymi oraz nie mogą być toksyczne dla ludzi. Muszą także być przezroczyste dla światła widzialnego oraz najlepiej elastyczne. Najbardziej odpowiednie wydają się być obecnie pojedyncze warstwy metali.

Grafen wydaje się być dobrym kandydatem do zastosowania w soczewkach bionicznych - świetnie przewodzi elektryczność oraz jest przezroczysty i elastyczny. Problemem pozostaje jego biokompatybilność oraz potencjalny negatywny wpływ, jaki soczewki mogą mieć na ludzki wzrok.

Mimo że grafen może potencjalnie być wykorzystany w bezpiecznej i efektywnej terapii nowotworowej czy inżynierii tkankowej, pojawiają się też głosy, że może być on toksyczny dla człowieka oraz środowiska. Jedną z przyczyn są ostre krawędzie, jakie mogą mieć kawałki grafenu. Dzięki nim grafen może przecinać błony komórkowe i wnikać do wnętrza komórek.

Badania naukowców z Ulsan National Institute of Science and Technology w Korei pozwalają jednak optymistycznie patrzeć w przyszłość. W 2011 roku opracowali oni bioniczną soczewkę, wykonaną m.in. z grafenu i srebra, w której udało się zamontować diodę emitującą światło. Testy na królikach nie wykazały skutków ubocznych przy korzystaniu z soczewki przez pięć godzin.

Osobną kwestią jest wpływ, jaki oglądanie grafiki komputerowej wyświetlanej przy pomocy soczewek może mieć na wzrok i organizm człowieka. Również i w tej dziedzinie można spodziewać się rozwiązań, które okażą się bezpieczne dla użytkowników. Amerykański startup Innovega Inc. zaprezentował w styczniu bieżącego roku system rzeczywistości rozszerzonej iOptik korzystający ze specjalnych okularów oraz soczewek (nie wykonanych z grafenu) do wyświetlania obrazu. Firma prognozuje, że jej produkt zostanie dopuszczony na rynek na początku 2015 roku.

Reasumując, prawdopodobne jest, że zawierające grafen soczewki kontaktowe będą bezpieczne dla człowieka oraz że będzie można wykorzystać je jako wyświetlacze w systemach rzeczywistości rozszerzonej, jednak obecnie brakuje w tych kwestiach jeszcze ostatecznego potwierdzenia.

Artykuł dotyczy rozstrzygnięcia zdarzenia Soczewki kontaktowe I. Zachęcamy do dyskutowania artykułu i rozstrzygnięcia w komentarzach na stronie zdarzenia.


Bibliografia:

http://www.smithsonianmag.com/innovation/will-these-augmented-reality-contact-lenses-replace-your-smartphone-180949342/?no-ist
http://connect.dpreview.com/post/0855468911/google-applies-for-contact-lens-camera-patent
http://www.healthline.com/health-news/diabetes-google-develops-glucose-monitoring-contact-lens-012314
http://www.industryleadersmagazine.com/the-two-faces-of-graphene-miracle-material-could-prove-to-be-toxic-to-humans-environment/
http://phys.org/news/2013-05-stretchable-transparent-graphene-metal-nanowire-electrode.html
http://www.extremetech.com/extreme/157673-transparent-graphene-based-display-could-enable-contact-lens-computersPowrót