facebook
> Strona główna > Kropki kwantowe w diagnostyce
Kropki kwantowe w diagnostyce

Choć nad zastosowaniem kropek kwantowych w biologii i medycynie pracowano już w latach 90., implementacja tych nanostruktur wiązała się z licznymi problemami. Niemniej, przeprowadzone w ciągu ostatniego roku próby kliniczne sugerują, że główne przeszkody związane z zastosowaniem kropek kwantowych w diagnostyce zostały pokonane. W związku z tym, zdarzenie „Kropki kwantowe do wykrywania chorób III" zostało rozstrzygnięte na TAK.


Kropki kwantowe to półprzewodzące nanocząstki obdarzone np. wyjątkowymi własnościami optycznymi – m.in. dlatego są one obiektem zainteresowań badaczy pracujących nad detektorami, które mogą wykazać się przydatnością w biologii i medycynie.

Nie ulega wątpliwości, że sprawna diagnoza jest podstawą efektywnego leczenia chorób. Zbyt późne rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej u osoby zakażonej wirusem HIV zmniejsza oczekiwaną długość życia nawet o 15 lat. Wczesna diagnoza jest również bardzo istotna w przypadku większości chorób nowotworowych. Cieszą zatem wszystkie doniesienia o nowych, skutecznych metodach diagnozy chorób zakaźnych, czy nowotworowych.

Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań nanotechnologii w diagnostyce jest wykorzystanie opartych o kropki kwantowe tzw. „kodów kreskowych” (kombinacji różnego rodzaju kropek kwantowych i innych cząstek – białek, antygenów itd.), stosowanych do analizy genomu patogenu. Badania kliniczne przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu w Toronto wykazały, dzięki wykorzystaniu tej metody, m.in. istotne powiększenie czułości diagnozy wirusowego zapalenia wątroby typu B. Badacze opisali również metody optymalnego wdrożenia kropek kwantowych w diagnostyce klinicznej na szerszą skalę.

Z kolei analiza przeprowadzona przez zespół z hiszpańskiego University of Navarra sugeruje, że nanomateriały takie jak nanocząstki złota, nanocząstki tlenków żelaza, czy właśnie kropki kwantowe pozwalają na szybkie wykrywanie raka i sprzyjają precyzyjnym i spersonalizowanym technikom onkologicznym. Eksperci zwrócili również uwagę na możliwość rozwoju systemów wielozadaniowych, które pełniłyby jednocześnie funkcje diagnostyczne i terapeutyczne.

Artykuł dotyczy rozstrzygnięcia zdarzenia "Kropki kwantowe do wykrywania chorób III". Zachęcamy do dyskutowania artykułu i rozstrzygnięcia w komentarzach na stronie zdarzenia.

Bibliografia:
Impact of late diagnosis and treatment on life expectancy in people with HIV-1: UK Collaborative HIV Cohort (UK CHIC) Study (ang.)
Why is early diagnosis important? - Cancer Research UK (ang.)
Clinical Validation of Quantum Dot Barcode Diagnostic Technology (ang.)
Quantum-dot barcodes for diagnosing disease - NanoTechWeb.org (ang.)
Clinical advances of nanocarrier-based cancer therapy and diagnostics (ang.)Powrót