facebook
> Strona główna > Na ratunek ludzkości
Na ratunek ludzkości
The Salty Dead Sea by kudumomo, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic LicenseFlickr/kudumomo

Światowe organizacje co roku podkreślają istotny problem deficytu wody pitnej na świecie. Nadziei upatruje się w grafenie, który mógłby być wykorzystywany w procesie odsalania wody morskiej. Niestety prototyp działającego urządzenia filtrującego z grafem nadal nie powstał, a wszelki rozwój tego typu rozwiązań wciąż trwa, dlatego zdarzenie „Odsalanie wody morskiej II (8)” zostało rozstrzygnięte na NIE.


The Salty Dead Sea by kudumomo, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License Flickr/kudumomo

Co roku Światowe Forum Ekonomiczne publikuje raport poruszający kwestie najbardziej ryzykownych w skali globalnej zjawisk naturalnych, ekonomicznych, technologicznych czy społecznych. W edycji raportu pochodzącej z ubiegłego roku (najbardziej aktualnej) problem deficytu wody pitnej nadal zajmuje wysoką pozycję. Wśród wszystkich wymienionych w raporcie zagrożeń, kryzys wodny pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia plasuje się na dziewiątym miejscu. Jednakże pod względem potencjalnego wpływu tego zjawiska, kryzys wodny zajmuje trzecią lokatę, ustępując jedynie broni masowego rażenia oraz fiasku prac nad ograniczeniem zmian klimatu, a wyprzedzając zagrożenia związane z masową migracją, gwałtownymi zmianami cen energii, kryzysem finansowym czy głębokimi niepokojami społecznymi.

Rozwiązania tego problemu można częściowo upatrywać w grafenie, którego zastosowanie jest niezwykle szerokie. Naukowcy pracują nad stworzeniem filtrów wyposażonych w membranę zbudowaną z grafenu, która w porównaniu do obecnych rozwiązań może być bardziej wydajna, trwalsza oraz wolna od problemu rozwijania się na jej powierzchni zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego.

Wśród najciekawszych badań nad grafenowymi filtrami można wymienić te prowadzone przez konsorcjum brytyjskich firm i instytucji na czele z firmą Haydale. Projekt o nazwie Smart Filter nie jest nastawiony co prawda na stworzenie grafenowych membran od podstaw, ale zakłada ulepszenie obecnych membran przy pomocy powłok wykonanych z grafenu. Tak spreparowane membrany mogą mieć zastosowania znacznie wykraczające poza odsalanie wody – docelowo ma być możliwe również usuwanie wody niepożądanej w procesie prowadzenia odwiertów ropy naftowej oraz oczyszczanie wody skażonej w procesach przemysłowych czy wykorzystywanej w elektrowniach atomowych.

Artykuł dotyczy rozstrzygnięcia zdarzenia Odsalanie wody morskiej II (8). Zachęcamy do dyskutowania artykułu i rozstrzygnięcia w komentarzach na stronie zdarzenia.

Bibliografia:
Raport Światowego Forum Ekonomicznego „Global Risks 2016” (ang.)
CPI and Haydale collaborate on Smart Filter project (ang.)Powrót